Feugiat nulla facilisis at vero eros et curt accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril.

Cerrahi İşlemler

Kişilerin çene kemiğinde, dişlerinde veya diş etlerinde normal olmayan bazı durumlar ancak ve ancak cerrahi bir müdahale ile çözülebilir. Ağız, diş ve çene kemiği üzerinde yapılması gerekli olan cerrahi müdahaleler kişinin ağız ve diş sağlığının devamlılığı açısından zorunlu ve gerekli müdahalelerdir.

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi uygulama alanları

Kliniğimizde gömük 20 yaş dişi çekimi, rezection (iltihaplanan diş köklerinin cerrahi müdahale ile düzeltilmesi), diş, diş eti ve çene kemiğini ilgilendiren her türlü kist operasyonu, çene kemiklerinin implant uygulanmasına hazır hale getirecek sinüs lifting ve alveol kemiği ogmentasyonları, implant uygulamaları, diş eti operasyonları, defekt alanlarının giderilmesine yönelik greft uygulamaları, reimplantasyon, hemisection… gibi uygulamaların tamamı yapılmaktadır.

20 yaş dişlerine hangi durumlarda operasyon yapılır?

Genel evrim zinciri içinde, binlerce yıl öncesine göre kıyaslandığında daha yumuşak ve hazır yeme alışkanlığına bağlı olarak, insanların çene yapısında küçülme, dolayısıyla ağızda küçülme, dişlerin şekillerinde düzleşme olmuştur. Bu durum en fazla 20 yaş dişleri dediğimiz 18 yaşından itibaren çıkmaya başlayan çene kemiğinin en gerisindeki dişleri etkilemiştir. Genellikle bireylerin ağzında bu dişlerin rahatlıkla sürebilmesi için yeterli alan bulunmadığından günümüzde birçok genç insanda 20 yaş dişleri sorun teşkil etmektedir.

İnsanlarda 20 yaş dişleri genellikle yer darlığından ötürü, bazen de yanlış konumlanışa bağlı olarak süremeyip gömük ya da yarı gömük kalırlar. Gömük 20 yaş dişleri genellikle o kişiye ağrı, şişlik, ağzı yeterince açamama gibi rahatsızlıklar verebilmektedir. Süremeyen 20 yaş dişinin etrafında çene kemiğine yapışık, sürme apsesi dediğimiz kistik bir lezyon oluşabilir (20 yaş dişlerine bağlı yaşanan ağrı ve şişlikler genelde bu lezyonun akut enflamasyonlarında oluşmaktadır). Ayrıca 20 yaş dişleri komşu olduğu dişin kökünü eritebilir ve geniş bir çene kemiği defektine yol açabilirler. 20 yaş dişlerinin ön dişleri sıkıştırıp çapraşıklığa yol açması durumuna da sıklıkla rastlanmaktadır.

Genel prensip olarak, sürme yönü farklı (normal olmayan) ve sıkışıklıktan dolayı süremeyen tüm 20 yaş dişleri cerrahi operasyonla alınmalıdır. Ağrı ve şişlik gibi hiçbir rahatsızlık olmasa bile bu dişler sürebilmek için hem önündeki dişin köküne zarar verirler hem de diğer dişleri sıkıştırarak çapraşıklığa ve bu çapraşıklığa bağılı olarak çürük eğiliminde artışa sebep olurlar.
“Benim 20 yaş dişim gömük ama bana hiç rahatsızlık vermiyor, ağrım olmuyor” düşüncesi doğru değildir.

Diğer Tedavilerimiz